VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

VI i njen potencijal u oblasti medicine

Veštačka inteligencija – VI, zajedno sa velikim podacima, značajno utiče na kvalitet pružanja zdravstvene nege u više aspekata.  Oblasti zdravstvene zaštite u kojima VI ima direktan uticaj na pacijente su: prevencija, trijaža i rana dijagnostika, dijagnostika, podrška kliničkom odlučivanju i pružanje nege kod hroničnih bolesti.

Ekonomski i socijalni uticaj koji VI može imati na zdravsvene sisteme

400.000
Spašenih života na godišnjem nivou*
200 milijardi
Ušteda na godišnjem nivou**
1.8 milijardi
Sati uštede u vremenu na godišnjem nivou***

Izvor: *OECD, **Eurostat, ***Eurostat

Želite da saznate više o primeni veštačke inteligencije u medicini?

machine learning

Mašinsko učenje

Mašinsko učenje je oblast veštačke inteligencije koja se bavi izgradnjom računarskih sistema koji uče iz iskustva. Ova oblast je u poslednjih nekoliko godina izuzetno popularna. U poslednjoj deceniji, sa razvojem dubokog učenja (eng. deep learning), mašinsko učenje je dovelo do mnogih proboja u oblasti VI…

AImedicine

Primena VI u medicini

U složenom svetu zdravstvene zaštite, veštačka inteligencija može da nam pruži obezbeđivanje bržih usluga, pomoć prilikom dijagnostifikovanja i analize podataka, kako bi se identifikovali trendovi i genetske informacije, koje bi naznačile da neko ima predispoziciju za određenu bolest. 

library-488690_1920.jpg

Resursi

Danas, savremena tehnička i digitalna rešenja u zdravstvenoj nezi postaju sve prisutnija, tako da i  pacijenti i pružaoci usluga sada imaju pristup većem broju podataka nego ikad ranije. Međutim, sve ove informacije mogu doneti više štete nego koristi ako pacijenti nemaju značajne alate za tumačenje, deljenje i interakciju.

o NAMA

Udruženje obolelih od limfoma LIPA osnovano je 2006. godine sa ciljem da pruži podršku i relevantne informacije pacijentima i njihovim članovima porodica.

© Copyright 2020 Šeruj za budućnost – All Rights Reserved

Kontakt