BLOG

Kako genomsko profilisanje pomaže u efikasnom lečenju malignih bolesti?

Svaki malignitet je jedinstven i može da varira na molekularnom nivou. Danas je poznato preko 250 različitih tipova i podtipova karcinoma. Nekada se karcinom kategorizovao uglavnom prema mestu na kom se nalazi u telu, odnosno prema anatomskom mestu porekla tumora (npr. pluća, dojka, jetra). Zavisno od stadijuma bolesti, mnogi  bolesnici sa određenom vrstom tumora su bili lečeni istom hemioterapijom. Ali čak iako je mesto nastanka tumora isto, promene u DNK, koje su izazvale nastanak karcinoma, mogu biti različite, što svaki karcinom čini jedinstvenim. Jedinstveni sveobuhvatni test genomskog profilisanja može da otkrije klinički značajne promene (“greške”) u DNK koje pokreću rast karcinoma. Zatim se na osnovu otkrivenih promena, tj. jedinstvenog genomskog profila tumora, određuju personalizovane terapijske opcije za svakog pacijenta. Ovi testovi koriste unapređenu tehnologiju sekvenciranja nove generacije (engl. Next Generation sequencing, NGS) kojom se uzorak tumora  analizira na postojanje četiri glavne klase genomskih promena (supstitucije baze, insercije ili delecije, izmene broja kopija i rearanžmane, odnosno preraspodele gena). Test daje i podatak o statusu biomarkera značajnih za procenu o mogućem odgovoru tumora na imunoterapiju. Sveobuhvatni test genomskog profilisanja može se uraditi kod svih tipova solidnih tumora, hematoloških maligniteta i sarkoma. Za solidne tumore (npr. karcinom pluća, dojke, debelog creva) analiza se radi iz standardnog parafinskog kalupa tkiva ili iz krvi ukoliko nije moguće uzeti uzorak tkiva ili postojeće tkivo nema dovoljno tumorskih ćelija za analizu. Za hematološke malignitete, analiza  je moguća iz tkiva (kod limfoma), krvi ili bioptata kostne srži.

Kako izgleda izeštaj nakon profilisanja tumora

Nakon slanja uzorka tkiva i izvršene analize u sertifikovanoj laboratoriji, lekar putem mejla dobija izveštaj. Izveštaj pruža jasne, detaljne informacije koje pomažu lekaru da donese najbolju  odluku o lečenju.

 Izveštaj pruža uvid u genomski profil pacijenta i informacije o mogućoj  primeni imunoterapije, dodatnim opcijama ciljanog lečenja, kao i mogućnosti učešća pacijenta u kliničkim ispitivanjima. Takođe, u izveštaju će biti navedeni geni značajni za analizirani tip tumora na kojima nisu nađene promene, ali i terapije na koje će potencijalno izostati odgovor (tj. pacijent je rezistentan). 

U izveštaju se navode :

– OTKRIVENE GENOMSKE PROMENE, koje podrazumevaju klinički značajne promene u analiziranim genima koji su povezani sa nastankom karcinoma

–  GENOMSKI POTPISI – TMB ( mutaciono opterećenje tumora) i MSI (mikrosatelitska nestabilnost), koji su značajni za donošenje odluke o primeni imunoterapije.

–  TERAPIJE SA KLINIČKIM BENEFITOM – Odobrene ciljane terapije i imunoterapija za koje određeni pacijent može biti podoban, na osnovu genomskog profila svog tumora.

–  KLINIČKA ISPITIVANJA – Spisak relevantnih kliničkih ispitivanja koja su u toku, a u koja se pacijent može uključiti na osnovu  genomskog profila svog tumora

 Izveštavanje

 Ukoliko se testom nađe klinički značajna promena na bilo kom od 324 gena koji su povezani sa nastankom tumora, u izveštaju će otkrivena promena biti navedena, kao i tumačenje specifično za nju. Pronađene promene, odnosno “greške” na  genima se navode na prvoj strani izveštaja.

Mutaciono opterećenje tumora (TMB) se definiše kao ukupan broj “grešaka” u ispitivanoj tumorskoj DNK. Ovaj biomarker može pomoći da se otkriju pacijenti kod kojih je veća verovatnoća da će imati koristi od kancerske imunoterapije. Naime, ako tumor ima više promena, naš imuni sistem lakše prepozna takve ćelije kao strane (“neprijateljske”) i zato će kod ovih pacijenata kancerska imunoterapija koja pokreće imuni sistem u borbi protiv raka potencijalno imati bolji efekat.

Bilo koji pacijent sa solidnim tumorom, hematološkim malignitetom ili sarkomom može da  uradi genomsko profilisanje svog tumora. Rezultati testiranja direktno se šalju lekaru u izveštaju koji naglašava genomske promene i biomarkere prisutne u tumoru pacijenta i uključuje informacije koje pomažu  lekaru da donese  adekvatnu kliničku odluku. Izveštaj se stalno unapređuje podacima iz novih istraživanja, kliničkih ispitivanja i anonimizovanih genomskih profila pacijenata iz kliničke prakse.

Autor teksta: Mr sci. med. dr Marijana Milović Kovačević, onkolog

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

DNA sequence in hands. Wireframe DNA molecules structure mesh. DNA code editable template. Science and Technology concept. Vector illustration
Shot of a handsome male scientist analyzing a printout of DNA signatures