važno je da znamo

BIG DATA

Medicinska dostignuća u budućnosti biće sve više definisana našom sposobnošću da prikupljamo, delimo i obrađujemo ogromne količine  zdravstvenih podataka.

Pacijenti u Srbiji žele da dele svoje podatke sa:*

Njihovim doktorom

0 %

zdravstvenim i državnim  Institucijama

0 %

Udruženjem pacijenata

0 %

*Podaci dobijeni na osnovu ankete koje je sprovelo Udruženje obolelih od limfoma LIPA u periodu januar-mart 2018.

Alijansa za personalizovanu zdravstvenu zaštitu

PHC Alijansa

Alijansa za Personalizovanu Zdravstvenu Zaštitu, okuplja četiri udruženja: Udruženje obolelih od limfoma i HLL – LIPA, Udruženje pacijenata Srbije – UPS, Društvo multipleskleroze Srbije i Ženski centar Milica, sa zajedničkim ciljem da se unapredi ostvarivanje prava na adekvatnu, odnosno personalizovanu zdravstvenu zaštitu uz primenu savremenih metoda dijagnostike i lečenja.  

O projektu

Šeruj za budućnost

Na žalost, još uvek veliki broj pacijenata u Srbiji ne shvata značaj prikupljanja i deljenja zdravstvenih podataka, način korišćenja, benefite i rizike. Udruženje LIPA želi da podigne nivo svesti javnosti, pacijenata i ostalih činioca zdravstvenog sistema o važnosti deljenja,  prikupljanja i korišćenja zdravstvenih podata, kroz projekat “ŠERUJ ZA BUDUĆNOST ”.

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, MAŠINSKO UČENJE I ROBOTSKA AUTOMATIZACIJA PROCESA, SUŠTINSKI ĆE PROMENITI RAD U BOLNICAMA I ZDRAVSTVENE SISTEME U BLISKOJ BUDUĆNOSTI

aMERICAN hOSPITAL aSSOCIATION

Personalizovana medicina

Personalizovana medicina, kao što joj ime kaže, stavlja pacijenta u sam centar zdravstvenog sistema. Korišćenjem savremenih tehnologije i baza podataka miliona pacijenata širom sveta u mogućnosti smo da saznamo više o svakoj bolesti, o svakom specifičnom tumoru i to kako iskoristiti  iskustva i ishode lečenja drugih pacijenata za određenog pacijenta jer tek u poređenju sa drugima možemo znati šta je to specifično za bolest svakog pojedinačnog pacijenta, koristeći tu specifičnost u unapređenu negu za svakog pacijenta – personalizovanu medicinu.

Edukacija

Mala škola genetike

Jeste li se ikada zapitali zašto ličite na roditelje i zašto je vaša kosa plava, smeđa ili crna? Da li znate zašto su neki ljudi podložniji određenim bolestima u odnosu na druge?

Odgovor na ova pitanja može nam dati genetika. Genetika utiče na naš svakodnevni život na mnogo načina. Savremena genetika se koristi ne samo u medicini već ima i niz drugih primena. 

Three variants of double strand DNA molecules showing the nucleotide pairs in a double helix  vector illustration

o NAMA

Udruženje obolelih od limfoma LIPA osnovano je 2006. godine sa ciljem da pruži podršku i relevantne informacije pacijentima i njihovim članovima porodica.

© Copyright 2020 Šeruj za budućnost – All Rights Reserved

Kontakt