PHC ALIJANSA

O nama

Alijansa za Personalizovanu Zdravstvenu Zaštitu, okuplja četiri udruženja: Udruženje obolelih od limfoma i HLL – LIPA, Udruženje pacijenata Srbije – UPS, Društvo multipleskleroze Srbije i Ženski centar Milica, sa zajedničkim ciljem da se unapredi ostvarivanje prava na adekvatnu, odnosno personalizovanu zdravstvenu zaštitu uz primenu savremenih metoda dijagnostike i lečenja.  

Edukacija

Personalizovana medicina

Značaj  koncepta personalizovane medicine i njegova implementacija u svakodnevnoj kliničkoj praksi je izuzetno važan. 

Big Data

Šta su zdravstveni podaci, kako oni mogu uticati na bolji kvalitet zdravstvene nege i lečenja, koja je uloga pacijenata a koja ostalih činilaca zdravstvenog sistema.

Digitalizacija ZS u Srbiji

Digitalizacija zdravstvenog sistema u Srbiji je proces koji iziskuje blisku saradnju ostalih stejkholdera sa pacijentima i dijalog između svih strana.

Klinička ispitivanja-značaj za pacijente

Klinička ispitivanja su za veliki broj pacijenata u Srbiji jedini način da dobiju najnovije terapije u strogo kontrolisanim uslovima.

Mediji

Alijansa za personalizovanu zdravstvenu zaštitu danas je organizovala edukaciju pacijenata pod nazivom Sveobuhvatno Genomsko Profilisanje – Potencijal, Pragmatizam i Progres sa ciljem pružanja informacija o novim dijagnostičkim metodama koje doprinose što boljem razumevanju biologije tumora.

Kad smo dobili nalog patologa, tim lekara rekao mi je koje opcije lečenja postoje, ali su preporučili i sveobuhvatno genomsko profilisanje da se vidi koja je mutacija pokrenula tumor. Taj predlog je bio presudan, odmah sam se saglasio sa tim jer sam zaista bio motivisan…

Кроз анализе тражимо да ли у туморској ћелији постоји нешто како би циљана терапија допринела „гађању” тумора и већем преживљавању пацијената. Дакле, помаже нам да нађемо мутацију и да на њу делујемо лековима. Код неких пацијената ефекти терапије трају дуже, код неких краће. Ако терапија више не делује, онда тражимо други лек који ће помоћи болеснику.

Email

phcalijansa@gmail.com

Telefon

+381 600222317