Personalizovana medcina

Personalizovana medicina :Sve što bi trebalo znati

Personalizovana medicina, koja se još naziva i preciznom medicinom, je novo područje u kojem lekari koriste naprednu tehnologiju i savremene dijagnostičke testove kako bi utvrdili koji će medicinski tretmani najbolje odgovarati svakom pacijentu ponaosob.

DNA sequence in hands. Wireframe DNA molecules structure mesh. DNA code editable template. Science and Technology concept. Vector illustration

Sveobuhvatno genomsko profilisanje

Sveobuhvatno genomsko profilisanje omogućava potpuni uvid u karakteristike karcinoma, pretražujući više vrsta mutacija na širem području DNK. Sveobuhvatnim genomskim profilisanjem je moguće pronaći više DNK mutacija u jednom testu. Time je omogućeno da se omogući prava terapija za pravog bolesnika u pravo vreme. 

ngp

Sekvenciranje nove generacije

Počevši od 2005. godine, razvijene su nove metode sekvenciranja, nazvane next-generation sequencing (NGS), odnosno sekvenciranje nove generacije, koje su znno ubrzale čitav proces i smanjile troškove sekvenciranja genoma.Brzina sekvenciranja se povećala, tako da je sada moguće sekvencirati čitav ljudski genom u samo nekoliko dana.

biomarkeri1

Genetske mutacije i biomarkeri

Biomarkeri su “alat” za tačno i pravovremeno postavljanje dijagnoze, za efikasnu prognozu i lečenje bolesnika sa određenim oboljenjem. Radna grupa National Institutes of Health (NIH) je 2001. god. standardizovala definiciju biomarkera kao karakteristiku koja se objektivno može izmeriti i oceniti kao indikator normalnog biološkog procesa.

Personalizovana medicina pruža unapređenu negu za svakog pacijenta. Vodič za pacijente "Personalizovana medicina" daje odgovore na najčešća pitanja.

o NAMA

Udruženje obolelih od limfoma LIPA osnovano je 2006. godine sa ciljem da pruži podršku i relevantne informacije pacijentima i njihovim članovima porodica.

© Copyright 2020 Šeruj za budućnost – All Rights Reserved

Kontakt