VELIKI PODACI

Šta su "veliki podaci"?

Najkraće rečeno, veliki podaci ili Big Data na engleskom,  predstavljaju onu količinu podataka koja prevazilazi mogućnosti uobičajeno korišćenih računarskih tehnika za njihovo skladištenje i obradu. Ovi veliki skupovi podataka mogu uključivati strukturisane, nestrukturisane i delimično strukturisane podatke. Koliko podataka zapravo predstavlja “Big Data”, otvoreno je za raspravu, ali obično može biti više petabajta, gde jedan patabajt ima oko miliom gigabajta i za najveće projekte u opsegu eksabajta. 

AImedicine

Primena Big Data koncepta u medicini

Mnogi predviđaju da budućnost Big Data analitike leži upravo u oblasti medicine, naročito u oblasti razvoja efikasnijih inovativnih  lekova, predikcije bolesti, produženja životnog veka ili potpunije kontrole ljudskog genoma. Oblasti medicine obiluje Big Data podacima.

big data

Izazovi u prikupljanju i integraciji Big Data

Međutim, bez obzira na brojne prednosti, s druge strane postoje i izazovi. Prvi  i osnovni izazov je zaštita podataka, jer zdravstveni podaci spadaju u grupu naročito osetljivih podataka. Brojni zakoni pokrivaju prava pacijenata vezana za zaštitu ličnih podataka. 

pm3

Big Data u lečenju kancera

Big Data imaju veliku primenu kada govorimo o lečenju različitih vrsta kancera. Akumulacijom i obradom podataka prikupljenih od pacijenata sa karcinomom u različitim fazama bolesti i lečenja, može se efikasno predvideti bolest kod svakog pacijenta ponaosob.

Zašto je važno uključiti pacijente?

Angažovanje pacijenta je ključni element kvalitetne zdravstvene zaštite. Pacijenti moraju da preuzmu aktivnu ulogu u odlukama o lečenju i nezi i da razumeju šta moraju učiniti da bi ishodi njihovog lečenja bili što povoljniji.

o NAMA

Udruženje obolelih od limfoma LIPA osnovano je 2006. godine sa ciljem da pruži podršku i relevantne informacije pacijentima i njihovim članovima porodica.

© Copyright 2020 Šeruj za budućnost – All Rights Reserved

Kontakt