važno je da znamo

BIG DATA

Medicinska dostignuća u budućnosti biće sve više definisana našom sposobnošću da prikupljamo, delimo i obrađujemo ogromne količine  zdravstvenih podataka.

Quality

šeruj za budućnost

Na žalost, još uvek veliki broj pacijenata u Srbiji ne shvata značaj prikupljanja i deljenja zdravstvenih podataka, način korišćenja, benefite i rizike. Udruženje LIPA želi da podigne nivo svesti javnosti, pacijenata i ostalih činioca zdravstvenog sistema o važnosti deljenja,  prikupljanja i korišćenja zdravstvenih podata, kroz projekat “ŠERUJ ZA BUDUĆNOST”.

DNA
DNA sequence in hand. Wireframe DNA molecules structure mesh. DNA code editable template. Science and Technology concept. Vector illustration

Amazing

personalizovana medicina

Personalizovana medicina, kao što joj ime kaže, stavlja pacijenta u sam centar zdravstvenog sistema. Korišćenjem savremenih tehnologije i baza podataka miliona pacijenata širom sveta u mogućnosti smo da saznamo više o svakoj bolesti, o svakom specifičnom tumoru i to kako iskoristiti  iskustva i ishode lečenja drugih pacijenata za određenog pacijenta jer tek u poređenju sa drugima možemo znati šta je to specifično za bolest svakog pojedinačnog pacijenta, koristeći tu specifičnost u unapređenu negu za svakog pacijenta – personalizovanu medicinu.

Reviews

“Waistcoat kickstarter scenester selfies taxidermy. Mustache celiac franzen small batch single-origin coffee hella flannel banjo squid. Letterpress XOXO jean shorts hoodie occupy 90’s. Chicharrones butcher lyft poke lomo woke everyday carry ethical godard disrupt ugv everyday.

Clicae hashtag squid brunch quinoa ramps offal authentic tumblr umami locavore. Bitters unicorn kogi street art YOLO whatever selvage cray portland skateboard hella.”

- Kay Smith

Like, Share, Repeat

Connect with us!