PHC ALIJANSA

O Alijansi

Alijansa za PHC je osnovana zbog trenutne situacije gde inovativne dijagnostičke procedure u Srbiji i dalje nisu dostupne pacijentima o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje.

Postoji hitna potreba da se počne sa donošenjem odluka o zaostalim i svim budućim aplikacijama za stavljanje lekova na Listu lekova.

Na taj način bi se unapredio opšti kvalitet zdravstvene zaštite, a za pacijente u Srbiji povećala dostupnost novih i efikasnijih terapija koje značajno povećavaju mogućnost boljeg ishoda lečenja i već se koriste u drugim zemljama Evrope.

EDUKACIJA PACIJENATA Personalizovana medicina

Serija edukativnih vebinara i panel diskusija ima za cilj da pacijentima i široj javnosti objasni koncept zdravstvenih podataka, deljenja zdravstvenih podataka, personalizovane medicine i značaja implementacije ovog koncepta u svakodnevnu kliničku praksu. 

EDUKACIJA PACIJENATA Zdravstveni podaci i deljenje istih

Podaci u medicini dolaze iz internih i eksternih izvora, u raznim formatima, sa različitih lokacija i u različitim pojavnim oblicima. To su ogromne količine podataka, za čije skladištenje i analizu je neophodno obezbediti odgovarajuću infrastrukturu i  alate. 

EDUKACIJA PACIJENATA Digitalizacija zdravstvenog sistema u Srbiji

Digitalizacija zdravstvenog sistema u Republici Srbiji treba da usmeri pažnju na samog pacijenta i omogući bolje usluge, pri tom da uštedi vreme, umanji troškove lečenja, a lekarima i medicinskim radnicima da omogući više vremena da se posvete samom pacijentu.