Privatnost

Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka jeste jedno od osnovnih prava propisanih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta (član 16). Ovo pravo odnosi se podjednako i na digitalno okruženje.

Treba napraviti razliku između privatnosti i zaštitu ličnih podataka. Privatnost nije pravo na poverljivost i na kontrolu, već pravo na odgovarajući protok ličnih podataka. Šta to konkretno znači? To znači da osoba ima mogućnost da, u zavisnosti od situacije i konteksta, lično proceni šta će i sa kim deliti, tj. ima pravo da zna kako i u koje svrhe se koriste njeni podaci, ko ih čuva,  koliko dugo, ko sve njima raspolaže, kao i da može da zatraži brisanje ličnih podataka ili ispravku netačnih podataka.

o NAMA

Udruženje obolelih od limfoma LIPA osnovano je 2006. godine sa ciljem da pruži podršku i relevantne informacije pacijentima i njihovim članovima porodica.

© Copyright 2020 Šeruj za budućnost – All Rights Reserved

Kontakt